Kontaktujte nás :)
Kontakt

Kontakt

Kontaktujte našich predajcov


Natália Dobročáni
email: dobrocani@novezlatovce.sk
tel. č.: 0905 446 918


Petra Pelachová
email: pelachova@novezlatovce.sk
tel. č.: 0902 965 238Bytový dom Jelšina, s.r.o.
Pribylinská 12
831 04 BratislavaSpýtajte sa nás

Týmto udeľujem podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES spoločnosti Bytový dom Jelšina, s.r.o., sídlom Pribylinská 12, 831 04 Bratislava, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo na účel informovania o stave projektu Zlatovce, evidencie môjho záujmu o obhliadku a/alebo kúpu nehnuteľnosti v rámci tohto projektu a podporu komunikácie pri dojednávaní a uzatváraní zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem osobne, slobodne, vážne a informovane.